Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ruimte voor de Omgevingswet

NR#01 | De Omgevingswet in vogelvlucht ...
De stelselherziening maakt het omgevingsrecht eenvoudiger, efficiënter en beter. De Omgevingswet speelt een cruciale rol bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, met een goede omgevingskwaliteit.

In deze uitgave: